Poštovani kupci,

Zbog poremećaja u snadbijevanju naftnim derivatima, i ekstremnog rasta naših ulaznih cijena, od 4.3.2022. smo prinuđeni da privremeno obustavimo upotrebu sistema kartice povjerenja.

Vaše bodove ćete moći nastaviti sakupljati i koristiti bonuse odmah po stabilizaciji cijena.

Hvala na razumijevanju !