Poštovani kupci,

s obzirom na nastale poremećaje na svjetskom tržištu naftnih derivata koji su se značajno reflektovali na domaće tržište, i u velikoj mjeri negativno uticali na našu cjenovnu i poslovnu politiku, prinuđeni smo da izvršimo korekciju Bonus skale za gotovinsku kupovinu iz programa lojalnosti (kartice povjerenja).

Rabat (bonus) kupcima po osnovu gotovinske prodaje  (kartice povjerenja) će se odobravati od 01.05.2022. godine prema skali:

  1. od 500 KM do 999 KM ………….Bonus 1,50 %
  2. od 1000 KM i više …………………Bonus 2,0 %

Bonus pod gore navedenim uslovima se odobrava za prodaju svih artikala iz asortimana na maloprodajnim objektima „Krajinapetrol„ a.d.  osim cigareta i drugih duvanskih proizvoda.

Bonus se ostvaruje sakupljanjem bodova tokom obračunskog perioda gdje je 1KM= 1BOD.

Prilikom plaćanja na kasi, kupac je obavezan da kasiru preda karticu, a kasir je u obavezi da karticom zavede preko čitača kartice broj bodova srazmjerno iznosu na potrošenom računu. Bonusi se mogu upisati na karticu isključivo odmah po kupovini, naknadni upis nije moguć. Bonusi se ne mogu prenositi sa jedne na drugu karticu.

Obračunski period  je od 01.februara tekuće godine do 31.januara naredne godine, nakon čega se neiskorišteni bonus poništava i pokereće se novi obračunski period.

Kupcima koji su od 01.02.2022. do 1.5.2022. godine ostvarili bonus iz većeg bodovnog praga po prethodnom sistemu obračuna (tj. 2001-3000 bodova………3%, i 3001-5000 bodova……4%), će biti odobreno ostvarenje bonusa, i mogu ga iskoristiti i realizovati po tom osnovu.

Za sve kupovine od 01.5.2022. će se primjenjivati gore navedena inovirana rabatna skala za sve kupce iz programa lojalnosti.