27. juna 2024. godine (četvrtak) u 12:00 časova u prostorijama upravne zgrade skladišta Ramići, održaće se 31. redovna akcionarska skupština Društva.

DNEVNI RED

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  • Predsjednika skupštine,
  • Imenovanje Komisije za glasanje
  • Imenovanje zapisničara
  • Imenovanje dva ovjerivača zapisnika
 2. Razmatranje i usvajanje  izvještaja Komisije za glasanje
 3. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa trideste  (godišnje )  Skupštine akcionara  «Krajinapetrol« a.d. Banja Luka, održane dana 29.juna 2023. godine
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu
 5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2023. godinu
 6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu
 7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu
 8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2023. godinu
 9. Razno

Materijale za skupštinu možete preuzeti sa >>31_skupstina_2024.zip