8. jula 2022. godine (petak) u 12:00 časova u prostorijama upravne zgrade skladišta Ramići, održaće se 29. vanredna akcionarska skupština Društva.

DNEVNI RED

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  • Predsjednika skupštine,
  • Imenovanje Komisije za glasanje
  • Imenovanje zapisničara
  • Imenovanje dva ovjerivača zapisnika
 2. Razmatranje i usvajanje  izvještaja Komisije za glasanje
 3. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa dvadestosme  Skupštine akcionara «Krajinapetrol« a.d. Banja Luka, održane dana 31.5 2022. godine
 4. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva
 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva
 6. Razno

Materijale za skupštinu možete preuzeti sa >>29_vanredna_skupstina.zip