31. maja 2022. godine (utorak) u 12:00 časova u prostorijama upravne zgrade skladišta Ramići, održaće se 28. redovna akcionarska skupština Društva.

DNEVNI RED

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. Predsjednika skupštine,
  2. Imenovanje Komisije za glasanje
  3. Imenovanje zapisničara
  4. Imenovanje dva ovjerivača zapisnika
 2. Razmatranje i usvajanje  izvještaja Komisije za glasanje
 3. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa dvadestsedme  (godišnje )  Skupštine akcionara «Krajinapetrol« a.d. Banja Luka, održane dana 29.juna 2021. godine
 1. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu
 1. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu
 2. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu
 3. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. god
 5.   Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju Internog revizora Društva
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Internog revizora Društva
 1. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva
 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva
 3. Razno

Materijale za skupštinu možete preuzeti sa >>28_skupstina_materijal.zip