24. redovna akcionarska skupština društva Krajinapetrol a.d. Banja Luka će se održati 31.maja 2018. godine. (četvrtak) u 12,00 časova u prostorijama upravne zgrade u ulici Ivana Franje Jukića broj 2 u  Banja Luci.  Kompletne materijale za akcionarsku skupštinu možete preuzeti sa ovog linka >>> 

DNEVNI RED

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  – Predsjednika skupštine,
  – Imenovanje Komisije za glasanje
  – Imenovanje zapisničara
  – Imenovanje dva ovjerivača zapisnika
 2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvadesetreće (vanredne ) Skupštine akcionara «Krajinapetrol« a.d. Banja Luka, održane dana 06.jula 2017. godine
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu
 5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti
 7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu
 8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2017. god.
 9. Razno