22. redovna akcionarska skupština društva Krajinapetrol a.d. Banja Luka će se održati 25.maja 2017. godine. (četvrtak) u 12,00 časova u prostorijama upravne zgrade u ulici Ivana Franje Jukića broj 2 u  Banja Luci.  Kompletne materijale za akcionarsku skupštinu možete preuzeti sa ovog linka >>>

Za  dvadestdrugu  (godišnju )  Skupštinu predlaže se slijedeći :

DNEVNI RED

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. Predsjednika skupštine,
  2. Imenovanje Komisije za glasanje
  3. Imenovanje zapisničara
  4. Imenovanje dva ovjerivača zapisnika
 1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa dvadesetprve  Skupštine akcionara «Krajinapetrol« a.d. Banja Luka, održane dana 24.06.2016. godine
 2. Razmatranje i usvajanje  izvještaja Komisije za glasanje
 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu
 1. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2016. godinu
 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti
 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu
 4.    Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2016. god.
 5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja i poslovanja za  2017. i 2018. godinu
 1. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva
 1. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva
 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju Internog revizora Društva
 3. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Internog revizora Društva
 4. Razno