Monthly Archives: Juni 2017

23. akcionarska skupština

2018-04-30T12:52:00+00:00

23. vanredna akcionarska skupština društva Krajinapetrol a.d. Banja Luka će se održati 06. jula 2017.godine ( četvrtak ) u 12 ,00 časova u prostorijama upravne zgrade u ulici Ivana Franje Jukića broj 2 u  Banja Luci. Materijale za skupštinu možete preuzeti sa ovog linka >>> Za  dvadesttreću  Skupštinu predlaže se slijedeći : DNEVNI [...]

23. akcionarska skupština 2018-04-30T12:52:00+00:00